Измена кнкурсне документације Јавне набавке отворени поступак бр. 1.1.2/2017.

Измена кнкурсне документације Јавне набавке отворени поступак бр. 1.1.2/2017. oвде